Utama / In-Mind

Digital Education for Students’ Mind Development

deMind – “Digital Education for Students’ Mind Development”, bermatlamat membantu pembelajaran akdemik dan membina minda cerdas pelajar di peringkat sekolah rendah serta menengah melalui menggunakan teknologi digital.

deMind berkonsepkan ‘On-Demand Learning’dilengkapi LMS

deMind – “Digital Education for Students’ Mind Development”, bermatlamat membantu pembelajaran akdemik dan membina minda cerdas pelajar di peringkat sekolah rendah serta menengah melalui menggunakan teknologi digital.

Kandungan deMind selaras Kurikulum KPM

Portal deMind adalah kerjasama di antara INMIND Holdings Sdn. Bhd. (IHSB) dan MyET Education Sdn. Bhd. (MyETESB).

IHSB adalah syarikat pembekal alatan – kit pendidikan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia. Manakala MyETESB adalah syarikat penyedia kandungan bahan pembelajaran dalam bentuk video – audio dan visual, yang selaras dengan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.

deMind membantu pembelajaran melalui kaedah pengulangan

Kami di deMind percaya kaedah ‘pengulangan’ dalam bentuk audio dan visual adalah pendekatan pembelajaran terbaik bagi membantu setiap pelajar menguasai ilmu pengetahuan.